Project Zelfsturende Organisatie

In een plenaire bijeenkomst heeft het voltallige personeel van Global textware besloten een innovatief zelfsturend organisatiemodel in te voeren. Dit betekent in het kort dat medewerkers niet meer opdrachten geven en/of uitvoeren maar dat iedere medewerker van Global textware zelf zijn eigen visie op het bedrijf en de bedrijfsprocessen ontwikkelt, initiatieven neemt en anderen hierin meeneemt om samen tot het gewenste resultaat te komen. Voor de ontwikkeling van dit organisatiemodel en het functioneren van de medewerkers binnen een zelfsturend team, zijn we samen met onze externe adviseur een traject gestart om binnen 2 jaar een volledig zelfsturende organisatie te zijn. Global textware zal hierbij financieel worden ondersteund in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van een zelfsturende organisatie

Het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van een zelfsturende organisatie is dat er een duurzame, soepel draaiende, flexibele, innovatieve en winstgevende onderneming ontstaat. In een zelfsturende organisatie kunnen de medewerkers duurzaam, gezond en met plezier een waardevolle bijdrage leveren aan zowel het productieproces als de ontwikkeling van de organisatorische, technische en commerciële aspecten van het bedrijf.

 

De weg naar een zelfsturende organisatie

Om het doel te bereiken van een zelfsturende organisatie heeft Global textware een adviseur in de hand genomen die de gehele organisatie en al haar medewerkers klaar zal stomen. De adviseur zal samen met alle medewerkers en de directie vele bedrijfsprocessen gaan veranderen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 

  • Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers
  • Aanpassing bedrijfscultuur naar zelfsturende organisatie
  • Ontwikkeling nieuwe manier van samenwerken en besluitvorming
  • Inrichting innovatieproces ‘van idee naar oplossing’
  • Ontwikkeling constructief vergaderen

 

Iedereen binnen Global textware heeft erg veel zin om mee te helpen aan de ontwikkeling van een zelfsturende organisatie. En we zijn er van overtuigd dat we binnen 2 jaar een succesvolle, duurzame en innovatieve organisatie zijn waarin iedere medewerker zich gezond voelt en met plezier werkt!Global textware bv - Fongersstede - Hereweg 85b - 9725 AC Groningen - Nederland - T +31 50 584 40 10 - F +31 50 584 40 39 - info@globaltextware.nl
© 2018 GLOBAL TEXTWARE - SITEMAP - ALGEMENE VOORWAARDEN - PRIVACY - DISCLAIMER