Klinische geneeskunde

Global textware vertaalt voor de belangrijkste medische bedrijven van de wereld. Vanaf het klinisch onderzoek tot tandheelkunde en van het medisch dossier tot website zijn we betrokken bij de vertaling van alle teksten voor lokale markten.

Van verzorgd medisch dossier tot informatieve ziekenhuiswebsite

Global textware staat voor een volledige dienstverlening aan onze klanten. Dit betekent dat we thuis zijn in de verschillende onderdelen van de medische sector, van ziekenhuiszorg tot tandheelkunde. Maar het betekent ook dat we bedrijven, instellingen en organisaties kunnen ondersteunen met alle activiteiten die ze op internationaal gebied ontplooien. We zijn thuis in zeer specifieke medische teksten, zoals patiëntendossiers en ICF’s, maar ook in productomschrijvingen voor persoonlijke gezondheid en gebruikersinstructies voor tandheelkundige producten.

Onze ISO-certificaten staan voor een werkwijze waarbij continue verbetering van onze dienstverlening en de wensen van de klant altijd centraal staan.

Stefan Prins

Alle documentatie voor klinisch onderzoek in goede handen

Vertalingen voor klinisch onderzoek kenmerken zich door twee bijzondere factoren: ze zijn heel specialistisch en zeer vertrouwelijk. Global textware selecteert hoog specialistische medische vertalers voor de verschillende onderdelen van de klinische geneeskunde. Bovendien vertalen we ICF’s altijd volgens de template van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), de overkoepelende Nederlandse organisatie voor klinisch onderzoek. Daarbij hechten we bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid van de informatie die we binnenkrijgen. Al onze medewerkers en freelance vertalers hebben nadrukkelijk getekend voor geheimhouding van alle informatie van klanten die ze onder ogen krijgen.

Profiteer van ons ervaren vertaalbureau

Met een vertaalervaring van vele jaren en miljoenen woorden op het gebied van klinische geneeskunde kunnen we met recht zeggen dat we een medisch specialistisch vertaalbureau zijn. Op het gebied van klinische geneeskunde hebben onze vertalers onder andere ruime ervaring met vertalingen voor:

  • Klinisch onderzoek (Clinical Trials)
  • Medische beeldvorming
  • (Moleculaire) diagnostiek
  • Ziekenhuisgeneeskunde (van spoedeisende hulp tot oncologie)
  • Persoonlijke gezondheid
  • Tandheelkunde

Andere specialisaties van ons bedrijf: