Juridisch(e) vertalingen

Juridische kwesties zijn altijd uitermate gevoelig. Zo kan één simpel foutje in een juridisch document grote negatieve gevolgen hebben en zelfs leiden tot bijvoorbeeld het annuleren van een contract. Het team van juridische linguïsten waarmee Global textware samenwerkt, bestaat uit gespecialiseerde moedertaalsprekers met jarenlange ervaring in het vertalen van juridische documenten op het hoogst mogelijke niveau. Kortom, je kunt je juridische vertaling met een gerust hart toevertrouwen aan ons ISO-gecertificeerd vertaalbureau.

Uiterst nauwkeurige vertalingen van juridische documenten

Juridische vertalingen behoren tot de meest uitdagende vakgebieden waar een vertaler zich in kan specialiseren. Niet alleen moet de woordkeuze perfect zijn, juridische vertalers moeten ook bekend zijn met de wet- en regelgeving in het land van zowel de bron- als doeltaal. Zonder deze kennis zouden ze niet de nauwkeurigheid en geldigheid van een juridisch document kunnen garanderen. Global textware heeft vele jaren ervaring met het vertalen van juridische documenten. We hebben dan ook een uitgebreid netwerk aan gekwalificeerde juridische vertalers voor de Nederlandse taal. Onze juridische vertalers staan altijd klaar om aan jouw vertaalverzoek te werken!

Onze ISO-certificaten staan voor een werkwijze waarbij continue verbetering van onze dienstverlening en de wensen van de klant altijd centraal staan.

Stefan Prins

Kwaliteitscontroles tijdens het gehele vertaalproces

Bij juridische vertalingen kunnen we ons geen onnauwkeurigheid permitteren. Hier zijn we ons terdege van bewust en we werken dan ook hard om onze vertalingen constant op het hoogst mogelijke niveau te krijgen. Naast de strenge eisen die we stellen bij het aannemen en toewijzen van een juridisch vertaler, garanderen we ook een standaard vertaalproces met daarin verschillende kwaliteitscontroles door proeflezers én onze eigen ervaren projectbeheerders. Deze werkwijze staat ook nog eens zwart op wit: Global textware is in het bezit van alle relevante ISO-certificaten in de vertaalbranche: ISO 9001, ISO 17100 en ISO 18587.

Gespecialiseerde moedertaalsprekers

Met de gevolgen van een onnauwkeurige juridische vertaling in ons achterhoofd, selecteren we iedere juridische vertaler die voor ons werkt handmatig. Vertaalbureau Global textware garandeert dan ook dat al onze juridische vertalers moedertaalsprekers zijn van de doeltaal en een uitgebreide ervaring hebben met wet- en regelgeving en juridische vertalingen.

Onze vertalers Engels-Nederlands werken al jaren in deze branche en zijn dan ook meer dan in staat om de volgende juridische documenten te vertalen:

  • Juridische correspondentie
  • Vonnissen
  • Contracten
  • Patenten
  • Algemene voorwaarden
  • Verkoopvoorwaarden
  • Verkoopovereenkomsten
  • Getuigenissen
  • Apostille