Financiële vertalingen

Het belang van een financiële vertaling kan niet worden onderschat. Daarom levert gecertificeerd vertaalbureau Global textware altijd financiële vertalingen van hoge kwaliteit.

Noodzakelijk bij een financiële vertaling: zorgvuldige woordkeuze en accurate teksten

Sommige dingen zijn vanzelfsprekend bij een financiële vertaling, zoals de nauwkeurigheid van de terminologie en een foutloze inhoud van de tekst. Wanneer we financiële documenten moeten vertalen voor bijvoorbeeld een internationaal orgaan of andere belanghebbenden van je organisatie, is er gewoonweg geen ruimte voor fouten. Sterker nog, één onbenullige misinterpretatie of typefout kan grote juridische gevolgen hebben. Daarom zijn de linguïsten van Global textware erg ervaren in het vertalen van financiële documenten.

Daarbij hebben we als ISO-gecertificeerd vertaalbureau een standaard vertaalproces waarin verschillende kwaliteitscontroles zijn opgenomen. Hiermee verzekeren we onze klanten altijd van een accurate vertaling van hun belangrijke financiële materiaal.

Onze ISO-certificaten staan voor een werkwijze waarbij continue verbetering van onze dienstverlening en de wensen van de klant altijd centraal staan.

Stefan Prins

Optimale resultaten door samenspel van mens en machine

Het belang van een correcte financiële vertaling onderschatten we nooit. Zo werken we bijvoorbeeld uitsluitend met CAT-tools die de mogelijkheid hebben om automatisch cijfers te verplaatsen naar de vertaling. Door zulke foutgevoelige handelingen te automatiseren, is de menselijke gevoeligheid voor het maken van fouten volledig uitgeschakeld. Met een correcte overname van cijfers nemen we natuurlijk geen genoegen. Om ook de nauwkeurigheid van terminologie en inhoud te garanderen, zet Global textware alleen financiële vertalers in die voldoen aan onze criteria. Zo zijn al onze vertalers moedertaalspreker van de doeltaal én hebben ze ervaring met financiële vertalingen en/of de financiële sector.

IFRS accounting standards – bekend bij alle financiële vertalers

Voor elke multinational zijn de International Financial Reporting Standards (IFRS) een bekend begrip. En dit betekent dat het ook voor elke vertaler van financiële documenten van belang is. Alle financiële vertalers van Global textware zijn bekend met de IFRS accounting standards voor multinationals en vertalen financiële teksten conform deze richtlijnen.

Doordat onze vertalers precies weten waar ze rekening mee moet houden in hun vertaling, is hun linguïstische output altijd van dezelfde hoge kwaliteit als het originele financiële document.

We staan altijd voor je klaar om de volgende financiële documenten te vertalen:

  • Jaarverslagen
  • Managementrapporten
  • Taxatierapporten
  • Projectvoorstellen
  • Tenders