Global textware in het bezit van een nieuw ISO-certificaatAl vele jaren verzorgt Global textware hoogwaardige vertalingen volgens de ISO-normen ISO 9001 en ISO 17100. Global textware is inmiddels overgegaan van de ISO 9001 uit 2008 naar de ISO 9001 uit 2015. Na een externe audit van twee dagen, bleek dat interne processen van Global textware voldoen aan de nieuwe norm uit 2015. De nieuwe norm brengt een aantal veranderingen met zich mee, waaraan we als vertaalbureau aandacht moeten besteden. Nieuwe onderdelen van de ISO 9001:2015 norm zijn onder andere een SWOT-analyse, een analyse van de verschillende stakeholders van het bedrijf en het opstellen van een risico- en kansenregister.

 

 

ISO 9001 en 17100

 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en de ISO 17100 beschrijft aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen. De organisatie die de normen beschrijft, de International Organization for Standardization, vernieuwd elke 5 jaar de geldende normen conform ontwikkelingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van globalisering, de veranderende opvattingen over informatieoverdracht en ontwikkelingen in de verwachtingen die klanten hebben van diensten en producten.

 

 

Een zelfsturende organisatie

 

Een andere grote uitdaging voor de beschrijving van onze interne processen is de recente verandering van onze bedrijfsstructuur naar een zelfsturende organisatie. In vele processen en structuren was er een belangrijke rol weggelegd voor het managementteam. Aangezien ons managementteam is vervangen door andere overlegstructuren, waarbij alle medewerkers zeggenschap hebben, was het een hele opgave om ons kwaliteitsmanagement naar de nieuwe situatie om te zetten.

 

 

Nieuwe uitdagingen

 

Het belang van deze hele onderneming? Het garanderen van hoogwaardige vertalingen voor onze klanten. Met het blijven ontwikkelen en uitbouwen van ons kwaliteitshandboek, waarin alle processen staan beschreven, kan Global textware mee met de ontwikkelingen in de samenleving en kunnen we ons blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden in vertaalbranche. Door te blijven inspelen op nieuwe uitdagingen, zoals de automatisering van vertaaldiensten, zullen we in de komende jaren onze klanten blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardige vertalingen.

Bookmark and Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Global textware bv - Fongersstede - Hereweg 85b - 9725 AC Groningen - Nederland - T +31 50 584 40 10 - F +31 50 584 40 39 - info@globaltextware.nl